رفیق خوشبخت ما
امروز جمعه  ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
سرویس:اخبار
تاریخ خبر : جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰- ۲۲:۴۹
میثاق نامه چلچراغ
تا چهل که بشمارم ؛ چهل چراغ روشن شده است . چهل چراغ که با چهل اندیشه ، چهل نگاه و چهل قدم نیکوی من سو گرفته است . تا چهل که بشمارم ؛ چلچله ها بر چلچراغ نیک عهدی و قدرشناسی من ترانه سپاس سر میدهند . تا چهل که بشمارم ؛ لبخند حاج قاسم را در چهل قاب آراسته ام . من تا چهل خواهم شمرد و چهل کار نیکوکارانه و خیرخواهانه را به نیابت از قهرمان مردم ایران انجام داده و ثواب آن را به روح پاک و ملکوتی او و یاران شهیدش هدیه خواهم نمود . جهت امضای میثاق نامه به این ربات در اپلیکیشن آیگپ مراجعه کنید.
جهت امضای میثاق نامه به این ربات در اپلیکیشن آیگپ مراجعه کنید. یا پس از ورود در اپلیکیشن آیگپ آی دی زیر را جستجو کنید: chelcheraghbot@
© 2022 - info@rcs.ir